مراحل جذب نیروی پایگاه

امسال نیز همانند سال های گذشته پایگاه شهید نواب اقدام به جذب نیرو کرده است.

لازم به ذکر است که امسال پایگاه بیش از 200 نفر جذب داشته که 160 نفر آن ها در مرحله ی اول مصاحبه قبول شدند.

مراحل جذب پایگاه

حد نصاب جذب امسال 80 نفر است که در مرحله ی دوم مصاحبه از چهاردهم تا شانزدهم خرداد انتخاب می شوند.

مراحل جذب پایگاه

/ 0 نظر / 31 بازدید