به رهبر جهان اسلام نگوییم امام؟

رهبری نه پست است نه مقام بلکه امام جامعه است. چگونه است که در نماز با اقتدای چند نفر می گوییم امام جماعت ! اما به رهبر جهان اسلام نگوییم امام؟            هر لفظی به غیر از امام خامنه ای جفاست به ایشان.

/ 0 نظر / 24 بازدید