چهل روز دگر تا به محرم داریم...

محرم

رخت عزا برگیرید که تا محرم چیزی نمانده است...

از داغ حسین(ع) اشک نم نم داریم
در خانه سینه تا ابد غــم داریم
پیراهن و شال مشکی آمـاده کنیــد
چهل روز دگر تا به محرم داریم...

منبع شعر:http://bahareshie.blogfa.com/post-202.aspx

/ 0 نظر / 82 بازدید