خدا کیست

خدا کیست

روزى مردى خدمت امام جعفر صادق (ع) رفت و عرض کرد: اى پسر رسول خدا خدا را برایم ثابت کن .
امام به او فرمود: آیا تا به حال مسافرت رفته اى ؟ مرد عرض کرد بله ، امام فرمود: سوار کشتى شده اى ؟ مرد گفت بله ، امام فرمود: آیا تاکنون اتفاق افتاده که کشتى شما غرق شود و کشتى دیگرى براى نجات شما موجود نباشد و تو نیز شنا بلد نباشى که بتوانى خودت را نجات دهى ؟
مرد گفت : بله ، امام فرمود: آن موقع به چه چیز امید دارى ؟ مرد عرض ‍ کرد: وقتى از همه جا مأیوس و ناامید مى شدم و مى فهمیدم که دیگر کسى نیست مرا نجات دهد ته قلبم نورى مى تابید و امیدوار مى شدم که دستى از غیب بیرون آید و مرا نجات دهد.
امام لبخندى زد و فرمود: همان نیرویى که امیدوار بودى تو را نجات دهد، در حالى که هیچ وسیله اى براى نجات تو باقى نمانده بود همان خداست که در نامیدى ها و بلاها به داد انسان مى رسد و او را نجات مى دهد.(1)

1- قلب سلیم : ج 1، ص 209 .

/ 0 نظر / 5 بازدید