پوستر | از اسلام حقیقی می‌ترسند...

امام خامنه ای

امروز یکی از کارهای اساسی و مهمّی که در شرکتهای هنری معروف دنیا مورد استفاده قرار میگیرد عبارت است از ترساندن مردم از اسلام. چرا؟ اگر اسلام منافع جهان‌خواران را تهدید نکرده بود، در مقابل آن، این واکنشها نشان داده نمیشد. اینکه می‌بینید گروه‌هایی را به نام اسلام و به نام حکومت اسلامی می‌سازند، می‌تراشند، مسلّح می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند، به جان انسانها می‌اندازند و کشورها را به‌وسیله‌ی آنها ناامن می‌کنند، این نشان‌دهنده‌ی نفوذ پیام اسلام است. از اسلام حقیقی می‌ترسند، از اسلام ناب میترسند.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28199

جهت دریافت اندازه‌ی اصلی پوستر روی آن کلیک کنید

/ 0 نظر / 29 بازدید