دیدار با خانواده ها

طبق سنت حسنه ی هر سال مؤسسه و پایگاه شهید نواب ، امسال نیز دیدار با خانواده های دانش آموزان طرح تربیتی در فضایی دوستانه و صمیمی آغاز شد.

دیدار با خانواده ها

/ 0 نظر / 19 بازدید