بدترین و پرخسارت ترین تنبلی

امام خامنه ای

جهت دریافت اندازه ی اصلی روی پوستر کلیک کنید

هر چه ما پیش برویم ، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد...جای کتاب را هیچ چیز نمی گیره. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلی ها ، تنبلی در خواندن کتاب است . که هر چه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد ، بیشتر می شود:

دریافت فایل

کتاب

43 تفریظ امام خامنه ای بر کتاب های دفاع مقدس

/ 0 نظر / 20 بازدید